Knihy

Karel Zeman a jeho kouzelný svět

Kniha o Karlu Zemanovi napsaná jeho dcerou a vnučkou.

690 Kč

Jan Švankmajer: Možnosti dialogu

Zásadní Švankmajerova monografie v české jazykové verzi.

1669 Kč

Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue

Zásadní Švankmajerova monografie v anglické jazykové verzi.

1669 Kč

Jan Švankmajer: Survivre a sa vie

Krásná kniha ve francouzkém jazyce o dílu Jana Švankmajera. Prokládaná fotografiemi a textem o 53...

660 Kč

Český animovaný film 1920-1945

Soupis všech zjištěných dochovaných i nedochovaných animovaných a trikových filmů, které vznikly na...

261 Kč

Ludmila Zemanová: Lord of the Sky

390 Kč

Ludmila Zemanová: Gilgamesh the King

Ilustrovaný epos Ludmily Zemanové, dcery slavného filmaře Karla Zemana.

390 Kč

Ludmila Zemanová: The Revenge of Ishtar

390 Kč

Ludmila Zemanová: The Last Quest of Gilgamesh

Ilustrovaný epos Ludmily Zemanové, dcery slavného filmaře Karla Zemana.

390 Kč

Ludmila Zemanová: Sindbad

390 Kč

Ludmila Zemanová: Sindbad Secret

390 Kč

Ludmila Zemanová: Sindbad Giants

390 Kč

Dobrodružný svět Zdenka Buriana

Vítejte ve světě geniálního českého ilustrátora dobrodružné literatury Zdeňka Buriana.

1499 Kč

Dodalovi (kniha & DVD)

Průkopníci českého animovaného filmu (kniha & DVD) v české jazykové verzi.

499 Kč

Dodals (book & DVD)

Průkopníci českého animovaného filmu (kniha & DVD) v anglické jazykové verzi.

725 Kč