O projektu

Cílem projektu Čistíme svět fantazie, společného projektu Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a České televize je v průběhu tří let digitálně zrestaurovat vybrané filmy Karla Zemana do nejvyšší možné kvality, uvést je na velkých filmových plátnech a vdechnout jim tak znovu život. Projekt chce rovněž zvýšit povědomí o významu digitálního restaurování.

Projekt společně realizuje Nadace české bijáky, Muzeum Karla Zemana a Česká televize, ve spolupráci s Universal Production Partners, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. Záštitu nad projektem převzal ministr kultury České republiky pan Daniel Herman.

"Je úžasné, že dnešní technologie umožňují zrestaurovat a uchovat jakoukoliv formu uměleckých děl světa, které tím opět zazáří a přinesou lidstvu estetický a umělecký zážitek, jako jejich originály před mnoha lety. Nesmírně proto fandím projektu Čistíme svět fantazie, protože slavné filmy mého otce mezi světová umělecká díla patří," říká Ludmila Zemanová, která se na obnově filmů také osobně podílí.

Garantem digitálního restaurování filmů Karla Zemana je americký expert James Mockoski. Restaurování probíhá pod vedením hlavního restaurátora Ivo Maráka ve společnosti Universal Production Partners (UPP), obnovu zvukové části filmu zajišťuje společnost Soundsquare.

Jako první projde digitální obnovou film Vynález zkázy, následovat budou snímky Baron Prášil a Cesta do pravěku.

Memorandum o tříleté spolupráci na projektu Čistíme svět fantazie podepsali 7. 7. 2014 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ředitel Muzea Karla Zemana Jakub Matějka, předseda správní rady Nadace české bijáky Petr Šikoš a generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Projekt společně realizuje Muzeum Karla Zemana, Nadace české bijáky a Česká televize, ve spolupráci s Universal Production Partners, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. Záštitu nad projektem převzal ministr kultury České republiky pan Daniel Herman.

Diváci se do projektu na digitální restaurování filmů Karla Zemana mohou také zapojit přispěním do veřejné sbírky na číslo účtu 107-5652650247/0100 případně zasláním SMS v ceně 30 Kč ve tvaru DMS BIJAKY na číslo 87 777. Při zaslání jedné SMS (DMS ROK BIJAKY) bude na účet Čistíme svět fantazie pravidelně každý měsíc po jeden rok přicházet hodnota jedné zaslané DMS.

Další informace o projektu Čistíme svět fantazie najdete také na webu www.bijaky.cz.

Podpis memoranda